FAQ—Ofta frågade frågor

 

Måste jag vara finländsk medborgare för att söka?

Ja, du måste vara finländsk medborgare eller fast bosatt i Finland för att vi ska beakta din ansökan.

Men jag studerar utomlands, kan jag ändå söka?

Ja, är du finländsk medborgare, men för tillfället bosatt utomlands är det inga problem.

Fler platser verkar intressanta, kan jag söka till alla platser?

Du kan söka till högst två platser. Om du är intresserad av två platser så skriver du det i din ansökan och rangordnar ditt önskemål. Alla ansökningar för alla platser behandlas nämligen samtidigt av samma kommitté.

Kan jag söka till både vårens och höstens platser?

Inga problem, intresset för höstens platser brukar ofta vara lite större än för vårens. Så om du söker både praktikplats för våren och hösten så ökar chanserna att just du får en praktikplats.

Om jag har varit på studieutbyte via mitt universitet, kan jag ändå söka?

Ja, visst. Dessa praktikplatser är ett samarbete mellan Svenska Bildningsförbundet och våra internationella partners, och påverkas inte av eventuella tidigare studieutbyten.

Jag har sökt praktikplats ett par gånger tidigare, men då inte fått plats. Lönar det sig för mig att söka på nytt?

Definitivt. Alla ansökningsperioder är olika, med olika stort intresse och olika nivå på konkurrensen. Sådant kan man aldrig veta på förhand. Tumregeln är således: Man förlorar aldrig någonting genom att söka. Alla ansökningar hanteras professionellt och endast namnen på de som beviljas en praktikplats blir offentliga.

När får jag veta om jag får en av praktikplatserna?

Vårt mål är att informera alla ansökande så snabbt som möjligt. Det beror på antalet ansökningar och hur många kallas för intervju. Sista ansökningsdag i år är 6e oktober 2019. 

Måste jag vara svenskspråkig för att kunna söka en praktikplats?

Nej, men goda kunskaper i både skriftlig och muntlig svenska krävs. Ansökan skrivs på svenska och intervjuarna hålls på svenska. CV skrivs på engelska. Kommunikation mellan Liberal Praktik och praktikanten sker på svenska.

Övriga frågor?

Kontakta Björn Bonsdorff, 0442137403, bjorn.bonsdorff(at)bildningsforbundet.fi