Berlin

Friedrich Naumann Stiftung

German Council on Foreign Relations (DGAP)

 

2019: våren och hösten, praktikperiod är sex månader

www.freiheit.org

www.dgap.org

Praktikplats 1 (tre månader): Friedrich Naumann Stiftung, Karl Marx Straße 2, 14482 Potsdam

Praktikplats 2 (tre månader): Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V, Rauchstraße 17-18, D-10787 Berlin

 

Var gör jag praktik?
De första tre månaderna jobbar du vid Friedrich Naumann Stiftung som är en global stiftelse med närmare 250 anställda och med kontor runt hela världen. Stiftelsens mål är att jobba för frihet och demokrati i världen. Till skillnad från Finland så kanaliseras en stor del av Tysklands bistånd via stiftelser i stället för genom en biståndsorganisation. Detta är en av de betydande stiftelserna i Tyskland. Den har stark närvaro i Afrika, Mellanöstern, Sydamerika, Asien och Kaukasien där man bedriver ett aktivt arbete för frihet, jämställdhet och demokrati bl.a. genom kontakter till politiska partier, utbilda aktivister och hjälpa människor att organisera sig. Stiftelsen har tillsammans med de övriga tyska partiernas stiftelser haft en mycket stark roll i att koordinera hela Europas arbete sedan den arabiska våren i Mellanöstern och Nordafrika våren 2011.

De andra tre månaderna jobbar du vid tankesmedjan "Deutsche Gesellscahft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP)" som fokuserar sig på tyska utrikespolitik. Tankesmedjan är ett av de mest prominenta tankesmedjor i Tyskland. DGAP har 13 olika forskningsprogram och du kommer att arbeta vid ett av dem.

 

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?
Arbetet i Friedrich Naumann Stiftung ger en insyn hur en global modern stiftelse arbetar. Du kommer att få erfarenhet av deras internationella politikavdelning. Stiftelsen liknar mycket de amerikanska tankesmedjornas arbete i Washington och är relativt unik ur Europeisk aspekt. Arbetsuppgifterna är både varierande och utvecklande. I den internationella politikavdelningen är du med och håller kontakterna med stiftelsens kontor runtom i världen, deltar i intressanta seminarier och är med och ordnar de internationella besök som stiftelsen står värd för.

Arbetet vid DGAP är forskningsinriktad och du har möjlighet att skapa utmärkta erfarenheter vid ett av de bästa forskningsinstitutet i hela Tyskland. Arbetet vid DGAP ger möjligheter att fördjupa dina kunskaper inom forskning och tyska utrikespolitik som både är utmärkta meriter för framtiden. DGAP gör nära samarbete med Center for Transatlantic Relations i Washington DC där Liberal praktik har också en praktikant.

Goda tyskakunskaper är nödvändiga för praktiken även om arbetet i stiftelsen och vid DGAP delvis kan ske på engelska.

Vilket är stipendiets storlek?
Stipendiets storlek är 1 300 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad.

Tilläggsinformation om praktikplaser och stipendiet ges av Liberal Praktiks Jaan Siitonen, 041 5305531 eller jaan.siitonen(at)bildningsforbundet.fi

 

Rasmus Öhman

praktikant hösten 2016

Praktiken i Tyskland är en unik möjlighet att få samla internationell arbetserfarenhet och förbättra sina språkkunskaper. Förutom att Berlin är ett uppkommande politiskt maktcentrum i Europa är staden ännu jämförelsevis billig och mångkulturell med stadsområden för alla smaker och intressen.

Praktiken har ett par speciella särdrag som gör den simultant mångsidig och utmanande: kravet på tyskakunskaper och de två skilda praktikplatserna. Fastän en del av jobbet går på engelska är det viktigt att man är flytande i tyska, både i tal och i skrift. Arbetsgivarna förväntar sig inte perfekta tyskakunskaper och är redo att adaptera sig baserat på praktikantens nivå, men uppskattar en viss standard. Ju bättre tyskakunskaper, desto mer ansvar och intressantare uppgifter får man.

De två arbetsplatserna befinner sig i olika städer och erbjuder insikter i organisationer som skiljer sig åt vad gäller syfte och arbetsuppgifter. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit med säte i Potsdam är en liberal politisk stiftelse som sysslar med politisk bildning och forskning. Stiftelsen är tätt anknuten till Freie Demokratische Partei, FDP. Stiftelsen är rättsligt åtskild från partiet, men parterna följer gemensamma politiska principer och stiftelsen stöder indirekt partiets politiska målsättningar genom sin verksamhet. Samtidigt som stiftelsen utför ett inrikespolitiskt syfte har den även ett brett internationellt nätverk med regionalbyråer och samarbetspartners som arbetar för stiftelsens värderingar utomlands. Stiftelsen stöder utvecklingen av demokrati och marknadsekonomi samt rättsstatliga principer och försöker bjuda på liberala politiska lösningar. Mitt jobb på den internationella avdelningen var väldigt mångsidigt och bestod av arbete i flertalet avdelningar, bland annat ”Europeisk och transatlantisk dialog”, ”MENA och Sydöst- och Östeuropa”, samt ”Asien och mänskliga rättigheter”. Arbetet bestod av administrativa uppgifter, förberedelse av event och deltagande i dessa, samt skrivandet av artiklar på tyska för webbsidan.

Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) i Berlin är däremot en oberoende och obunden internationellt renommerad tankesmedja. Medan arbetsuppgifterna på stiftelsen bestod av ett brett ämnesspektrum med allt från koncept som ”smart citites”, ”smart schools” till OSSEs framtidsutsikter, låg fokus på DGAP enbart på utrikespolitik. Typiska uppgifter var förberedandet av dagliga pressöversikter, insamlandet av bakgrundsinformation och skrivandet av rapporter och mötesprotokoll om DGAPs event. Jag jobbade på forskningsinstitutet i programmen ”Transatlantiska relationer/USA” och ”Alfred von Oppenheim centret för europeiska framtidsfrågor”. Det var fascinerande att få följa med USA:s presidentval och dess efterföljd på nära håll. Via talrika event och studiegrupper där experter och politiker uttryckte sina förväntningar och farhågor om den nya amerikanska  administrationen, fick man tillgång till analyser och insiderinformation som man annars endast kunnat drömma om. Som praktikant fick man gå på alla DGAPs event, men blev även inbjuden till evenemang runtom i Berlin som organiserades av andra framstående organisationer. Detta möjliggjorde att i princip varje dag gå och lyssna på intressanta utrikespolitiska diskussioner.

Min tid i Tyskland hösten 2016 var väldigt läro- och händelserik. Jag förbättrade mina språkkunskaper, knöt värdefulla kontakter och lärde mig mycket om olika samhälleliga frågeställningar. Jag rekommenderar praktiken för samhälls- och politikintresserade med en insyn i utrikespolitik och det tyska språket. Med en öppen, initiativrik och flexibel inställning får man ut det mesta av praktikperioden! Om det finns vidare frågor kan man kontakta mig på rasmusohman(at)kolumbus.fi

 Rasmus Öhman