Bryssel

Europaparlamentariker
Nils Torvalds stab

www.nilstorvalds.fi

2019: våren 1.2.2019-30.6.2019, Praktikperiod är fem månader (De exakta start- och slutdatumen faställs senare)

Obs! Denna praktik ordnas åtminstone på våren. På grund av EU-val kan vi inte lova en praktikplats på hösten i Bryssel.

Praktikplats: Europaparlamentariker Nils Torvalds stab – Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, Bryssel

 

Vem är europaparlamentariker Nils Torvalds?

Nils Torvalds är sedan 2012 medlem av Europaparlamentet. Han återvaldes 25 maj 2014 med 29 355 personliga röster. Han är i parlamentet ordinarie medlem i miljöutskottet och ersättare i budgetutskottet och utskottet för ekonomiska och monetära frågor samt fiskeriutskottet. Utöver dessa är Torvalds även medlem i det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt. Vid sidan av det ordinarie utskottsarbetet är Torvalds även ordförande i intergruppen för minoritetsfrågor. Torvalds är även aktiv i frågor utanför de ordinarie utskotten han är medlem av.

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?

Praktiken i Europaparlamentariker Nils Torvalds stab är mycket mångsidig. I praktikens uppgifter ingår bl.a. att hjälpa till i bevakningen av olika utskotts arbete. Eftersom det finns många viktiga frågor som också behandlas i utskott som Torvalds inte sitter i, så bevakas de utskotten av staben. Här kan praktikanten få ett betydande förtroende att, tillsammans med någon i staben, sköta Torvalds bevakning i vissa frågor. Praktikanten får också skriva artiklar, utkast till pressmeddelanden, koordinera nyhetsbrev och hemsidan samt övrigt. Praktikanten har också en viktig uppgift i kommunikationen utåt från kansliet och att förbereda svar på olika brev som kommer till Europaparlamentarikern.

Vid sidan av arbetet på kontoret ges möjlighet att delta i många intressanta möten som ordnas i parlamentet eller i Bryssel så att man får en heltäckande insyn i hur arbetet fungerar. Då Europaparlamentets sessionsplats är i Strasbourg, där man sammanträder 12 veckor per år, så kommer praktikanten också ges möjlighet att följa med på en eller ett par sessionsveckor. Praktikanten jobbar i ett dynamiskt team med tre medarbetare i Bryssel och en i Finland. Att kunna hålla många bollar i luften och jobba i ett högt tempo är inte till nackdel. Arbetsdagarna kan ibland bli långa, men det kompenseras av roliga och intressanta arbetsuppgifter och andra möjligheter. Praktikperioden ger en djupare insyn i arbetet i Europaparlamentet och beslutsfattandet i Europa.

Eftersom EU-valet och tillhörande valkampanj äger rum under praktikperioden kommer en del av arbetet att äga rum i Finland.

Vilket är stipendiets storlek?
Stipendiets storlek är 1 300 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och ordnande av bostad.

 

Tilläggsinformation om stipendiet ges av Jaan Siitonen, 0415305531 eller jaan.siitonen(at)bildningsforbundet.fi

 

Linda Smids

praktikant våren 2018

 

Om du är en person som är intresserad av politik, internationella relationer och speciellt intresserad av att lära dig mer om hur EU fungerar, är Bryssel rätta stället för dig! I Bryssel får du följa internationella politiken från första raden... Läs mera