US Congress, House of Representatives

 

Praktikperioden är 1.2-30.6.2017 eller 1.8-31.12.2017 (5 månader)

Praktikplats:

Kongressledamots kansli, Longworth House Office Building, 15 Independence Avenue, SE), Washington D.C.

Vad är US Congress?
USA:s parlamentariska församling utgörs av representanthuset och senaten. Representanthuset har 435 medlemmar (med rösträtt, plus 6 medlemmar utan rösträtt) och senaten har 100 medlemmar. Alla representanthusets medlemmar väljs varannat år, medan senatorernas valperiod är 6 år, och de väljs enligt ett roterande system så att en tredjedel väljs varannat år. Liberal Praktik har från och med våren 2016 kunnat erbjuda en unik plats hos en medlem av representanthuset. Detta är mycket unikt och det inte finns många utlänningar som får jobba vid kongressen.

Vilka är praktikantens uppgifter och vilka erfarenheter ger praktiken?
Praktikanten jobbar i kongressledamotens Washingtonkontor i ett team på 7-10 medarbetare. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och innefattar allting from att ta emot besöksgrupper och visa runt dem, att ta fram rapporter och bakgrundsinformation och delta i de dagliga rutinerna i en kongressledamots kansli. Andelen praktikanter som kommer utanför USA är mycket liten, så praktiken utgör en unik möjlighet att lära sig hur representanthuset, och det politiska spelet i Washington D.C. fungerar på riktigt. Praktiken är en mycket värdefull merit för framtiden, både för en karriär inom politik, diplomati eller internationella relationer.

Vilket är stipendiets storlek?
Stipendiets storlek är 1 600 euro per månad. Praktikanten står själv för resekostnader och bostad.
Ansökningar riktas till Liberal Praktik och sänds in via hemsidan. I din fritt formulerade ansökan vill vi att du berättar om varför just du skulle vara rätt person för praktikplatsen och vilka erfarenheter du har som skulle stöda dig i arbetet. Bifoga också din meritförteckning.

Tilläggsinformation om stipendiet ges av Liberal Praktiks Jaan Siitonen, 041-5305531 eller jaan.siitonen(at)bildningsforbundet.fi

 

 

 

Laura Sundström

praktikant våren 2017

Praktik vid USA:s kongress

 

Många åker på utbyte i något skede under studietiden och jag hade självt tänkt att det skulle vara en bra idé. Jag ville ändå att min utomlandsvistelse skulle fokusera mer på arbete istället för på studier, helt enkelt för att få bekanta sig med en annan arbetskultur. Efter att ha tagit rättsnotarieexamen på våren 2016, hörde jag om Liberal Praktik. Svenska bildningsförbundet skickar årligen ut ett antal praktikanter till olika delar av världen med ett stipendium som stöd. Av flera intressanta praktikmöjligheter ansåg jag ändå att USA:s kongress slog högst, tänk att få jobba på ett av de mest inflytelserika ställen i världen. Vid denna tidpunkt hade jag ingen aning om att Trump skulle vinna presidentvalen och göra det ännu mer intressant. Ansökningstiden var tidigt på hösten och jag blev kallad till intervju. Några veckor senare fick jag ett samtal att jag fått platsen för våren 2017.

Jag är en person som vill vara väl förberedd oavsett vad jag gör, och jag började läsa på om USA:s lagstiftningssystem och hur representanthuset fungerar. USA:s kongress är den lagstiftande delen av den statliga tredelningen, och delas in i representanthuset och senaten. Min arbetspraktik skulle utföras för en representant i huset. Utöver detta läste jag också om Washington D.C. som stad och repeterade lite historia. Samtidigt pågick visumprocessen och bostadssökandet. Hyrorna här är höga och jag hade tur som hittade ett internationellt boende på tio minuters gångavstånd från jobbet. Allting gick sist och slutligen väldigt snabbt och plötsligt befann jag mig i D.C. Jag vill tillägga att jag aldrig tidigare varit i USA, men jag tänkte att ett gemensamt språk skulle underlätta integreringen. Där blev det dock lite fel. Visst underlättade det i vardagen med praktiska arrangemang att jag kunde språket, men själva arbetsmiljön var så annorlunda att man ändå får börja från noll. Kapitolium eller the Hill är en speciell miljö som man måste lära sig att röra sig i, och jag och övriga praktikanter jag träffat är rörande överens om att de två första veckorna är väldigt intensiva. Men jag har aldrig lärt mig så mycket som jag lärt mig här. Både om arbetet i sig men också om mig själv som person. Arbetsuppgifterna varierar och det är viktigt att själv vara aktiv. Jag har hittills fått gå på flera intressanta evenemang och jag har träffat många nya människor och personligheter.

Praktikplatsen är fem månader och jag har avverkat över hälften när denna tidning kommer ut. Tiden går väldigt fort och jag försöker hinna njuta av Washington D.C. eftersom här finns så mycket att se, och jag hade också möjlighet att i april ta lite ledigt från jobbet för att resa runt i USA. Liberal Praktik erbjuder en unik möjlighet att se världen och praktikperioden är oförglömlig. Jag uppmanar alla som vill kombinera sitt utbyte med högklassig praktik att söka. Mer information om både organisationen och praktikplatserna finns på liberalpraktik.fi och jag svarar själv gärna på frågor.

 

Laura Sundström