Kontakta oss

Har du frågor som inte är besvarade nedan? Då är du välkommen att kontakta oss.

Liberal Praktiks verksamhetskordinator Björn Bonsdorff

Björn Bonsdorff

Koordinator för Liberal Praktik

bjorn.bonsdorff@bildningsforbundet.fi
+358 44 213 7403

Adress:
Georgsgatan 27
00100 Helsingfors

Vanliga frågor

Du måste antingen vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland för att vi ska beakta din ansökan. Notera att det inte finns något krav att du som finländsk medborgare bor eller studerar i Finland.

Ja! Om du är finländsk medborgare och tillfälligt bor utomlands är du varmt välkommen med din ansökan.
Du kan söka till högst två platser. Vid intresse av två platser önskar vi att du skriver in det i din ansökan samt rangordnar dina önskemål.

Ja det går bra! Tydliggör gärna i ansökan om du kan åka på praktik under båda tidpunkterna.

Ja. Inför varje ny praktikperiod för vi en tät dialog med våra samarbetspartners gällande inkommande praktikanters behov för att säkerställa att möjliga behov ur ett tillgänglighetsperspektiv tas i beaktande.

Kontakta oss i samband med ansökan så kontrollerar vi vilka platser som är bäst lämpade för just dina behov.

Ja. Liberal Praktiks praktikplatser är ett samarbete mellan Svenska Bildningsförbundet och våra internationella partners, och påverkas inte av eventuella tidigare studieutbyten.
Definitivt. Alla ansökningsperioder är olika, med olika stort intresse och olika nivå på konkurrensen. Hur det ser ut just när du ansöker kan man aldrig veta på förhand. Vi rekommenderar dig starkt att ansöka trots att du inte tidigare blivit antagen! Alla ansökningar hanteras professionellt och endast namnen på de som beviljas en praktikplats blir offentliga.
Vårt mål är att informera alla ansökande så snabbt som möjligt. Hur fort vi återkopplar till de sökande beror på antalet ansökningar och hur många som kallas för intervju.
Nej, men goda kunskaper i både skriftlig och muntlig svenska krävs. Ansökan skrivs på svenska och intervjuerna hålls på svenska. Ditt CV vill vi gärna ha på engelska. Kommunikation mellan oss på Liberal Praktik och dig som praktikant sker på svenska.