Hållbarhet

För Liberal Praktik är det av yttersta vikt att agera som en ansvarsfull aktör gällande hållbarhetsfrågor, oavsett om de är av social, ekonomisk eller miljömässig karaktär. I vår ansökningsprocess strävar vi efter att välja en så diversifierad grupp praktikanter som möjligt. För oss är det viktigt att alla, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ska få chansen att ta del av våra praktikplatser och även kunna ha möjlighet att klara sig i staden de gör praktik i. Därför försöker vi hålla stipendiet på en sådan nivå att detta ska vara möjligt, oavsett vilka förutsättningar praktikanten kommer till praktikplatsen med.

Gällande miljön har vi under de senaste åren rannsakat oss själva ordentligt och försökt utifrån vår verksamhetsmodell tydliggöra vilka åtgärder vi kan vidta för att ta ett miljömässigt större ansvar. Eftersom vi arbetar med globala kontakter, och även har en global verksamhet, är resande en given del i vår verksamhetsmodell. Vi strävar alltid till att minimera vårt resande i arbetet till minsta möjliga mån.

Ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt perspektiv har vi valt att framöver hålla majoriteten av våra möten digitalt. Vid behov av resa väljer vi direkta flygrutter, för att minska på utsläppens påverkan samt vid möjlighet välja alternativa medel som tåg och båt för kortare resor i Europa. Vi uppmuntrar även våra praktikanter att välja de mest miljömässigt hållbara resealternativen när de tar sig till sina praktikplatser.

Tillgänglighet

Liberal Praktik finns till för alla. Vi strävar konstant efter att utveckla vår verksamhet för att bättre bemöta varje människas individuella behov. Vår verksamhet bygger på ett tätt samarbete med våra internationella samarbetspartners. Inför varje ny praktikperiod för vi en tät dialog med dem gällande inkommande praktikanters behov för att säkerställa att möjliga behov ur ett tillgänglighetsperspektiv tas i beaktande.

Vid frågor om en enskild praktikplats tillgänglighetsaspekter t.ex. gällande utrymmen ber vi dig att ta kontakt med vår verksamhetskoordinator Björn Bonsdorff för ytterligare information.

Ser du några brister i vår verksamhet? Hör gärna av dig! Vi strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet och tar gärna emot förslag på hur vi kan bli bättre.