Om Liberal Praktik

Liberal Praktik är en verksamhet under Svenska Bildningsförbundet rf som finansieras av Svenska Kulturfonden. Programmet grundades år 2006 då de första liberala praktikanterna åkte iväg till London och Bryssel. Sedan dess har såväl verksamheten som möjligheterna utvecklats. I dagsläget erbjuder vi årligen praktikplatser på tre olika kontinenter åt ett tiotal praktikanter.

Till praktiken hör även en träff där vi går igenom feedback och erfarenheter tillsammans med andra praktikanter.

Liberal Praktik har också en frodande alumniverksamhet. Efter din tid utomlands får du inbjudningar till evenemang, tillställningar och studiebesök som vi ordnar för vårt alumnnätverk.

Vår vision

Vårt mål är fortfarande detsamma som från start – att erbjuda högklassiga praktikplatser till ambitiösa liberala studerande och därmed bidra till att det bland landets svensk- och tvåspråkiga finns individer med starkt internationellt kunnande och välfungerande internationella nätverk.

Liberal Praktik söker hela tiden efter nya samarbetspartners och vi utvärderar regelbundet våra existerande platser för att se till att de uppfyller våra krav.
Vi samlar in omfattande feedback från varje praktikant för att ytterligare kunna utveckla verksamheten i framtiden.

 

Våra olika praktikplatser runtom i världen

Europaparlamentariker
Nils Torvalds

Kommer snart!

Democratic Alliance

Liberal International

Center for Strategic and International Studies

Senator Ron Wyden

Wilson Center – kommer snart!

Liberal Praktik är verksam under Svenska Bildningsförbundet rf samt finansieras av Svenska kulturfonden.