Om Liberal Praktik

Liberal Praktik grundades år 2006 då de första praktikanterna åkte iväg till London och Bryssel. Sedan dess har såväl verksamheten som möjligheterna utvecklats. I dagsläget erbjuder vi årligen praktikplatser på tre olika kontinenter åt ett tiotal praktikanter.

Liberal Praktik har också en alumniverksamhet. Efter din tid utomlands får du inbjudningar till evenemang, tillställningar och studiebesök som vi ordnar för vårt alumnnätverk.

Liberal Praktik är en verksamhet under Svenska Bildningsförbundet och finansieras av Svenska Kulturfonden. 

I styrgruppen för Liberal Praktik sitter Mats Löfström (ordförande), Anna Abrahamsson, Andreas Elfving, Crista Grönroos, Malin Lindholm, Astrid Thors samt Magnus Öster. 

Vår vision

Vårt mål är fortfarande detsamma som från start – att erbjuda högklassiga praktikplatser till ambitiösa liberala studerande och därmed bidra till att det bland landets svensk- och tvåspråkiga finns individer med starkt internationellt kunnande och välfungerande internationella nätverk.

Liberal Praktik söker med jämna mellanrum efter nya samarbetspartners och vi utvärderar regelbundet våra existerande platser för att se till att de uppfyller våra krav.

 

 

 

 

Våra olika praktikplatser runtom i världen

Karta över Liberal Praktiks praktikplatser

Europaparlamentariker
Nils Torvalds

Democratic Alliance

Liberal International

Center for Strategic and International Studies

Senator Ron Wyden

Wilson Center

Liberal Praktik är verksam under Svenska Bildningsförbundet rf och finansieras av Svenska kulturfonden.