Om Liberal Praktik

Liberal Praktik grundades år 2006 då de första praktikanterna åkte iväg till London och Bryssel. Sedan dess har såväl verksamheten som möjligheterna utvecklats. I dagsläget erbjuder vi årligen praktikplatser på tre olika kontinenter åt ett tiotal praktikanter.

Till praktiken hör även en träff där vi efter utförd praktik går igenom feedback och erfarenheter tillsammans med andra praktikanter.

Vi utvecklar även som bäst vår alumniverksamhet. Vårt mål är att kontinuerligt ordna evenemang, tillställningar och studiebesök för, och tillsammans med, våra alumner.

Liberal Praktik är en verksamhet under Svenska Bildningsförbundet som finansieras av Svenska kulturfonden. Svenska Bildningsförbundet fungerar som en samlingsplats för samhällsintresserade personer och verkar för att upprätthålla ett starkt, rättsbaserat, demokratiskt och liberalt samhälle där alla människor har sin plats och sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter tryggade.

Bilden föreställer utsikt ovanifrån Stilla havet in över Kapstaden och Green Point Stadium och Table Mountain. Hos Liberal Praktik hittar du praktikplatser i Kapstaden.

Vår vision

Vårt mål är fortfarande detsamma som från start – att erbjuda högklassiga praktikplatser till ambitiösa liberala studerande och därmed bidra till att det bland landets svensk- och tvåspråkiga finns individer med starkt internationellt kunnande och välfungerande internationella nätverk.

Liberal Praktik söker hela tiden efter nya samarbetspartners och vi utvärderar regelbundet våra existerande platser för att se till att de uppfyller våra krav.

Vi samlar in feedback från varje praktikant för att kontinuerligt kunna utveckla vår verksamhet.

 

Bilden föreställer tre personer som arbetar i grupp

Våra olika praktikplatser runtom i världen

Karta över Liberal Praktiks praktikplatser

Europaparlamentariker
Nils Torvalds

Democratic Alliance

Liberal International

Center for Strategic and International Studies

Senator Ron Wyden

Wilson Center

Liberal Praktik är verksam under Svenska Bildningsförbundet rf samt finansieras av Svenska kulturfonden.

Svenska Kulturfondens logga i svart