Bilden visar Mmusi Maimane under kommunalvalet "Democratic Alliance ledare Mmusi Maimane tar del i en demonstration inför kommunalvalet 2016" [Foto: Democratic Alliance]

Democratic Alliance – Från minoritetsparti till folkparti

Korruption, slagsmål i parlamentet och ett parti med klar majoritet? Partipolitiken i Sydafrika skiljer sig på många sätt från politiken vi är van med i Finland. Något som trots allt kan jämföras mellan de politiska miljöerna är de liberala partierna – Democratic Alliance i Sydafrika och Svenska Folkpartiet i Finland.
”Democratic Alliance ledare Mmusi Maimane tar del i en demonstration inför kommunalvalet 2016” [Foto: Democratic Alliance]

Korruption, slagsmål i parlamentet och ett parti med klar majoritet? Partipolitiken i Sydafrika skiljer sig på många sätt från politiken vi är van med i Finland. Något som trots allt kan jämföras mellan de politiska miljöerna är de liberala partierna – Democratic Alliance i Sydafrika och Svenska Folkpartiet i Finland.

Den 27 april 1994 hade Sydafrika sitt första demokratiska val någonsin i historien. Detta var ett genomslag för jämlikhet, demokrati och liberala värderingar, inte bara för Sydafrika utan som en signal för jämlikhet i hela världen. I detta val fick det sydafrikanska Nationalpartiet, som även upprätthöll apartheidregimen, endast 20% av rösterna, medan ANC, “African National Congress”, erhöll hela 63%. Något som många inte ens lade märke till var att apartheidregimens motståndare före demokratiseringen, Demokratiska partiet, endast fick ett understöd på 2%.

Efter detta val sjönk Nationalpartiets understöd drastiskt i det demokratiska Sydafrika. Partiets tidigare väljare, som främst kom från befolkningen med europeisk härkomst, började förstå att det fanns ingen framtid för ett apartheid Sydafrika. Denna minoritet, som även började minska procentuellt i förhållande till den “afrikanska” befolkningen, började rösta på andra partier. Vissa gick över till ANC, men de flesta valde att rösta på Demokratiska partiet. År 1999 fick partiet hela 10% av rösterna, vilket då ganska långt motsvarade den europeiska befolkningens andel i landet. Trots detta var och förblir det demokratiska partiet ett oppositionsparti, åtminstone ända tills ANC förlorar sin klara minoritet.

Från 10% till 22% understöd

Demokratiska partiets understöd ökade ytterligare efter detta, främst på grund av Nationalpartiets upplösning 2005. Den stora förändringen kom dock först år 2014, då Demokratiska partiet, numera “Democratic Alliance” eller “DA”, fick hela 22% av rösterna. Men hur kan ett parti, som tidigare har representerat den europeiska minoriteten i landet, få en så stor andel av rösterna då denna minoritet endast var ca 10% av befolkningen? Svaret är enkelt; Democratic Alliance representerade inte längre enbart den europeiska minoriteten, utan istället alla minoriteter. Detta ger partiet en stor fördel, eftersom Sydafrika i praktiken består av flera olika folkgrupper och “stammar”. På detta sätt har DA numera blivit hela Sydafrikas liberala parti, istället för europeernas liberala parti.

Denna förändring orsakade dock flera förändringar i DA’s struktur samt partiprogram. Den mest synliga förändringen är inkluderandet av afrikanska politiker, både i höga samt låga positioner. Även partiets bild utåt, ordförande Mmusi Maimane, är av afrikansk härkomst. Partiprogrammet ändrades även till en del, och DA har enligt många gått från att vara ett högerliberalt parti till ett socialliberalt. I och med upplösningen av Nationalpartiet fick DA också en del medlemmar som tidigare stödde apartheidregimen. På grund av detta har arbetet mot rasism och xenofobi även varit en av partiets centrala ställningstaganden, och de tidigare nämnda medlemmarna har uteslutits. I och med dessa förändringar riskerade DA att förlora den européernas röster. Detta hände trots allt inte, utan understödet fördubblades istället.

Liberalismen som ideologi –
Sydafrika gentemot Finland

Då man talar om politik i Sydafrika, eller i andra afrikanska länder, tror många att den skiljer sig mycket från politiken i Finland eller andra europeiska stater. Och visst är det en annan politisk kultur i Sydafrika än i Finland. I Finland finns det inga slagsmål i riksdagen, föga korruption och inget parti som har klar majoritet. Trots detta finns det flera saker som kan jämföras mellan politiken i dessa länder, och en av dessa är liberalismen som ideologi.

”Slagsmål bryter ut i Sydafrikas parlament under president Zumas “State of the nation” tal” [Video: Wall Street Journal]

I Sydafrika finns det ett klart liberalt parti, det vill säga Democratic Alliance. De övriga stora partierna har en mer diffus ideologi, men är dock klart mer vänsterinriktade. I Finland har vi däremot inget parti som definierar sig endast som ett “liberalt parti”. Centerpartiet, som själva kallar sig “liberalt”, har dock en stor andel konservativa medlemmar, trots att partiet är en del av ALDE-partiet i Europaparlamentet samt medlem i Liberal International.

Övriga partier som de Gröna samt Socialdemokraterna kan ses ta en mer socialliberal ställning, medan Samlingspartiet kan ses som mer högerliberalt. Det parti som ofta ses som mest liberalt i Finland är trots allt Svenska folkpartiet.

Svenska folkpartiet kan på många sätt jämföras med Demokratiska partiet år 1999. En stor del av partiets understöd, ca 80%, kommer från den svenskspråkiga minoriteten. Understödet har varit ungefär det samma i över 50 år. Partiets grundtanke är att stärka det svenska språkets ställning i Finland. Trots att flera av politikerna har en annorlunda ideologisk bakgrund enar de sig under den liberala ideologin samt liberala värderingar – som ofta går ihop med att stärka minoriteters ställning.

Den ökande populismen samt framgång för konservativa partier i västvärlden har på många håll lett till att liberala partier har gjort en förlust i flera av de senaste riksdagsvalen. Trots detta har vissa liberala partier gjort en stor framgång under senare tid. Exempel på dessa är det liberala partiet i Kanada, “En Marche!” i Frankrike samt Democratic Alliance. Även det liberala partierna VVD och D66 i Nederländerna har gjort stora framsteg de senaste valen, trots en måttlig förlust för VDD senaste riksdagsvalet. Gemensamt för dessa liberala partier är att de alla starkt har motsatt sig de populistiska partierna samt de högerextrema värderingarna.

Finns det en lucka för liberalism i Finland?

I Finland har de partier som kämpat mest mot högerextremism och för minoriteters rättigheter varit de Gröna och Vänsterförbundet. Dessa partier har klara linjer mot rasism och främlingsfientlighet, samt har arbetat för implementering av av lagar mot rasism. Även Svenska Folkpartiet strävar starkt för dessa liberala värderingar, men dessa ställningstaganden blir ofta i skymundan då partiets främsta ståndpunkt är att trygga det svenska språkets ställning. Dessa värderingar är förstås inte de enda som gör ett parti liberalt och då det kommer till mer ekonomiska frågor kan SFP ses som mer traditionellt liberalt än de övriga.

I jämförelse till Democratic Alliance kan man säga att vi i Finland inte har något parti i Finland som enbart har den liberal ideologin som förenande faktor. De liberala värderingarna förespråkas främst av SFP och de Gröna, men båda partierna har trots allt en gemensam ståndpunkt som väger högre än den liberala ideologin. Då man jämför partier i Afrika med de finska måste man dock ta i beaktande att den politiska kulturen skiljer sig mycket från den finländska och att de flesta av våra finska partier kunde klassificeras som liberala i Sydafrika.

Källor:

Electoral Commission of South Africa
http://www.elections.org.za/content/Elections/Election-reports/

Democratic Alliance: Pledge against racism https://www.da.org.za/campaign/pledge-against-racism/

Susanna Turunen, YLE: Keskusta on eripurainen ja jakautunut kansanliike
http://yle.fi/uutiset/3-7242401

De gröna: Vihreä maahanmuuttopolitiikka perustuu inhimillisyydelle
https://www.vihreat.fi/vihrea-politiikka/ohjelmat/vihrea-maahanmuuttopolitiikka/vihrea-maahanmuuttopolitiikka-perustuu-inhimillisyydelle

Daniel Mickos jobbar som praktikant vid Democratic Alliance i Kapstaden.

Daniel Mickos

Fler artiklar som kan intressera dig

Baltic-States-contributions-Ukraine
Baltic States’ Contributions to Ukraine
Artikeln är skriven av praktikant på Wilson Center Isabella Hannén och Jason Moyer, Program Associate,...
Läs mer
Damage to the Balticconnector pipeline
Lack of Attribution as Critical Infrastructure is Damaged Again in the Baltic Sea
Artikeln är skriven av Isabella Hannén, Staff Assistant Intern på the Global Europe Program at The Woodrow...
Läs mer
European Commission President Ursula von der Leyen announcing the Ukraine Facility at the Ukraine Recovery Conference in London on June 21, 2023.
Ukraine Facility – The EU’s Chance to Take Leadership of Ukraine’s Economic Recovery
Artikeln är skriven av Henri Winberg, Staff Assistant Intern på the Global Europe Program at The Woodrow...
Läs mer
Bild på alla ministrar i Finlands regering. Fotograf: Fanni Uusitalo, valtioneuvoston kanslia
Finland’s New Government Shifts to the Right—Will This Change Finland’s Role on the International Stage?
Artikeln är skriven av Henri Winberg, Staff Assistant Intern på the Global Europe Program at The Woodrow...
Läs mer