Vad är Liberal Praktik och vem står bakom den?

 

De första liberala praktikanterna åkte iväg år 2006, och under de senaste tio åren har Liberal Praktik vuxit från tre praktikanter till 13 praktikanter årligen. Samtidigt har praktikplatserna ökat från två till sju. Först hade vi platser endast i London och Bryssel. Efter flera års lyckat samarbete har Liberal Praktik också lyckats knyta kontakter till Washington DC och Kapstaden. Därför har vi numera praktikplatser på tre kontinenter. Vårt mål är fortfarande det samma: att erbjuda högklassiga praktikplatser till ambitiösa liberala finländska studerande.

Liberal Praktik söker hela tiden efter nya samarbetspartners och vi utvärderar regelbundet våra existerande platser för att se till att de uppfyller våra krav. Vi samlar in omfattande feedback från varje praktikant för att ytterligare kunna utveckla verksamheten i framtiden.  

Till praktiken hör även en praktikantträff där vi går igenom feedback och erfarenheter tillsammans med andra praktikanter.

Liberal Praktik har också en frodande alumniverksamhet. Efter din tid utomlands får du inbjudningar till evenemang, tillställningar och studiebesök som vi ordnar för alla våra tidigare praktikanter. 

Liberal Praktik är ett program under Svenska Bildningsförbundet och det finansieras av Svenska Kulturfonden. Vår uppgift är att ge personer erfarenheter av internationellt politiskt arbete inom olika liberala forum. Varje praktikplats har sin egen prägel, och ger praktikanten värdefulla erfarenheter och unik insyn i politiska processer.

Årligen ges 11-13 personer möjlighet att göra praktik på olika instanser kopplade till politik. Det finns sammanlagt sju olika praktikplatser i fem olika städer (Berlin, Bryssel, Kapstaden, London och Washington D.C.) Praktikperioder är 5-6 månader långa. Ansökningsperioden är en gång i året, i början av hösten.

 

Ansök här

 

Träffa koordinator Jaan Siitonen

"Jag hörde första gången om Liberal Praktik när jag började studera och jag trodde inte att jag någonsin skulle ha en chans... I februari 2015 satt jag i ett flygplan påväg mot USA."

 

Jag hörde första gången om Liberal Praktik när jag började studera statskunskap vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet på hösten 2009.  Jag trodde inte att jag skulle ha en chans. Jag var ju inte speciell. Men lite visste jag då. Jag sökte praktikplats på hösten 2014 och i februari 2015 satt jag i ett flygplan mot USA.

Jag gjorde min praktikperiod vid Center for Transatlantic Relations i Washington DC. Praktikperioden var en erfarenhet för livet! Därför blev jag mycket glad och ivrig när jag blev tillfrågad om jag är intresserad av att börja jobba som koordinator för Liberal Praktik. I detta jobb kan jag se och stöda ambitiösa praktikanter som verkligen siktar högt!

Jag märkte under min tid som praktikant hur viktigt det är med en kontaktperson i Finland. Oberoende av vad man har för utmaningar och problem kan man alltid be om råd. Därför vill jag vara en mycket närvarande och tillgänglig koordinator som gör allt för att just du kan fokusera ditt jobb!

Både under och efter din tid som praktikant vill vi få konstant feedback. För oss är det viktigt att kunna utveckla programmet så att det är Finlands bästa praktikprogram även i fortsättningen.

Liberal Praktik har som mål att utveckla alumniverksamhet så att vi kan erbjuda både intressanta och nyttiga evenemang för våra tidigare praktikanter. Det är vårt största utvecklingsområde just nu!

 

Jaan Siitonen jobbar som politiskt sakkunnig vid Svenska Bildningsförbundet och han ansvarar för bl.a. för programmet Liberal praktik