Benina Uotinen – Min praktik i Bryssel våren 2023

Som praktikant får du från ett nära håll lära dig vad lagstiftningsarbetet i Europaparlamentet går ut på och således även lära dig hur hela EU-maskineriet fungerar. Detta upplever jag att inte till hundra procent går att uppfatta genom att endast studera teorin - hur det fungerar i praktiken är en helt annan femma, och praktikperioden erbjuder en enastående inblick i detta.
Jag rekommenderar praktiken i London som åt dig är intresserade av att jobba som en del av ett litet team, i hjärtat av London för en global politisk organisation. …
The article is written by LI Staff Intern Emma Lundstrom, who studies human rights law. The views expressed are those of the author and do not necessarily reflect the official…
Jag åkte iväg till London i oktober 2021. Då hade jag redan inlett min praktik på Liberal International på distans från Finland på grund av coronapandemin, och hunnit jobba nästan…
Jag må höra till en generation som aldrig upplevt ett Finland som stått utanför Europeiska unionen. Men under mina månader i Storbritannien, och framför allt under mitt besök i Belfast,…